HỌC TIẾNG ANH

HỌC TIẾNG ANH

________________________

wedding flower unity
divider.png

Hãy cùng nhau Học Tiếng Anh với gia đình

PHƯƠNG PHÁP LUYỆN NGHE

Bước 1: Nghe cái mình thích

Bước 2: Tải phụ đề 

Bước 3: Xử lý từ vựng

Bước 4: Tập nghe từ vựng 

Bước 5: Quay lại nghe nguyên câu trong chủ đề xác 

divider.png

Vừa nghe Vừa ngủ