HÌNH CƯỚI

ALBUM CỦA SỰ KHỞI ĐẦU

Hình Cưới Ngoại Cảnh

________________________

divider.png

KHỞI ĐẦU CHO MỌI THỨ CỦA TƯƠNG LAI

BẮT ĐẦU NÀO

Sông dài cá lội biệt tăm

Phải duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ

Sông dài cá lội vào bờ

Phải duyên thì lấy,đợi chờ nhau chi

divider.png

Bạn Vui Lòng Chờ Chút xíu! Để Website Tải Hình Nhé!